Mladí transplantologové


Základní informace
Ustavující setkání
Výbor pracovní skupiny
Akce Skupiny mladých transplantologů
Registrace
Volby
Základní informace

Pracovní skupina mladých transplantologů vznikla jako pracovní skupina při Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP s cílem zlepšit možnosti profesionálního klinického a vědeckého růstu mladých lékařů a dalších pracovníků pracujících v oblasti transplantologie.


Podmínky členství

Členem Skupiny mladých transplantologů se mohou stát lékaři a další pracovníci v oblasti transplantační medicíny s řádným členstvím ve Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP. Horní věková hranice vstupu byla stanovena na 40 let.

Vyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby své členství potvrdili zde.


Cíle a plány Skupiny mladých transplantologů
 1. rozšíření možnosti postgraduálního vzdělávání v transplantologii
 • mezioborové postgraduální semináře k prohloubení vzdělání a osvojení nových trendů v transplantologii
 • 1x ročně Klub mladých transplantologů s prezentací zajímavých mezioborových kazuistik
 • Škola transplantační imunologie
 • možnost osobní komunikace s lídry v oboru – „Setkání transplantologů dneška a zítřka“
 • možnost podávat návrhy výboru SOT, oficiální zastoupení mladých transplantologů při jednání SOT
 • diskusní fórum na stránkách SOT
 1. propagace a podpora výzkumu mezi mladými transplantology
 • rozšířit možnosti mezioborové spolupráce v preklinickém a klinickém výzkumu
 • zvýšit aktivní účast mladých vědců v oboru transplantologie na národních a nadnárodních kongresech
 • organizace paralelních sekcí mladých transplantologů na kongresu SOT
 • cestovní granty na mezinárodní kongresy pro nejlepšího autora do 40 let s aktivní účasti
 • cena za nejlepší publikaci v oblasti transplantací pro autora do 40 let
 • semináře k podpoře vzdělávání PhD studentů
  • „Jak správně napsat článek do impaktovaného časopisu“
  • základy statistiky
  • umění přednášet, jak se zbavit trémy
  • „Jak napsat žádost o grant“ (ve spolupráci s grantovým oddělením IKEM)
 1. Jiné
 • organizační a finanční podpora výzkumných a klinických stáží v zahraničních transplantačních centrech
 • spolupráce s pracovní skupinou  ESOT Young Proffessionals in Transplantation (YPT) k podpoře komunikace mladých transplantologů, organizace společných setkání
 • seznámit mladé transplantology s možnosti Evropské zkoušky z transplantační medicíny,  finanční podpora s registračním příspěvkem
 • rozšířit výuku transplantační mediciny na lékařských fakultách s cílem obeznámit lékaře s indikacemi transplantací solidních orgánů, specifikami péče o transplantované pacienty, zatraktivnit obor mezi studenty medicíny