Mladí transplantologové


Základní informace
Ustavující setkání
Výbor pracovní skupiny
Akce Skupiny mladých transplantologů
Registrace
Volby
Akce Skupiny mladých transplantologů

Setkání mladých transplantologů

Ve dnech 20.- 21. listopadu 2020 se uskuteční 5. ročník Setkání mladých transplantologů – jste srdečně zváni!

Akce bude akreditována a ohodnocena kredity.

Místo konání: Pivovar Trautenberk, Malá Úpa

Registrace on-line

Přehledový seminář o informačních zdrojích

Pozvánka na Přehledový seminář o informačních zdrojích