Mladí transplantologové


Základní informace
Ustavující setkání
Výbor pracovní skupiny
Akce Skupiny mladých transplantologů
Registrace
Volby
Akce Skupiny mladých transplantologů

Klub mladých transplantologů

Ve dnech 2.- 3. listopadu 2018 se uskuteční 3. ročník Setkání mladých transplantologů – jste srdečně zváni!

Akce bude akreditována a ohodnocena kredity.

Místo konání: Pivovar Trautenberk/Horní Malá Úpa

Spuštění registrace/zveřejnění programu: 3. září 2018.

Registrace on-line

Přehledový seminář o informačních zdrojích

Pozvánka na Přehledový seminář o informačních zdrojích