transplantace-organuVážení členové Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP,

rádi bychom Vás informovalaio právě vydané knize Transplantace orgánů v klinické praxi autorů Mariana Wohlfahrtová; Ondřej Viklický; Robert Lischke a kolektiv (nakladatelství Grada), která vyšla s výhradní podporou naší odborné společnosti SOT ČLS JEP.


Výsledky voleb do výboru a revizní komise SOT ČLS JEP na volební období 2023-2025

Ve dnech 12. 6. 2023 až 19. 6. 2023 proběhly elektronické volby do výboru a revizní komise SOT ČLS JEP. Volební komise byla ve složení: MUDr. Peter Ivák, Ph.D., MUDr. Tomáš Roháľ, MUDr. Monika Švorcová.

Ve volbách do výboru SOT ČLS JEP hlasovalo 108 členů a do revizní komise hlasovalo 93 členů z celkem 219 oprávněných voličů.

Do výboru SOT ČLS JEP pro období 2023-2025 byli dle počtu hlasů zvoleni:

1. Lischke Robert, prof., MUDr., Ph.D.
2. Hošková Lenka, MUDr., Ph.D.
3. Chlupáč Jaroslav, MUDr., Ph.D., FESSR
4. Viklický Ondřej, prof., MUDr., CSc.
5. Novotný Marek, MUDr.
6./7. Froněk Jiří, prof., MUDr., Ph.D., FRCS
6./7. Girman Peter, doc., MUDr., Ph.D.
8. Ročeň Milan, MUDr., Ph.D., MHA

Do revizní komise SOT ČLS JEP pro období 2023-2025 byli dle počtu hlasů zvoleni:

1. Kudla Michal, MUDr., Ph.D.
2. Koňařík Miroslav, MUDr., Ph.D.
3. Šimonek Jan, MUDr.

Články

  • Pozvánka na VIII. český transplantační kongres
    • Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych Vás jménem výboru České transplantační společnosti srdečně pozval na VIII. český transplantační kongres, který se bude konat 16.–17. října 2023 v Plzni. Kongres je etablovaným vědeckým setkáním a postgraduální vzdělávací akcí pro odborníky napříč řadou oborů v oblasti orgánových transplantací. Transplantační medicína zaznamenává významné pokroky, využívá moderní technologie v diagnostice a stále více směřuje k personalizaci léčby. Program kongresu bude zahrnovat velkou škálu aktuálních témat z různých oblastí jako je transplantační imunologie, diagnostika a léčba rejekce, problematika infekcí, chirurgické a urologické aspekty transplantací, velký prostor bude mít dárcovský program a zařazování do čekací listiny. Připravujeme také sekce transplantačních koordinátorů a sester, které se tradičně těší velkému…

  • Elektronické volby do výboru a revizní komise společnosti 2023 – 2025
    • Vážení členové SOT ČLS JEP, Výbor Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 31. 1. 2023 o konání elektronických voleb do výboru a revizní komise společnosti pro r. 2023 – 2025. Volby proběhnou elektronickou formou v červnu 2023. Prosíme o aktualizaci Vašich osobních údajů, Vašeho aktuálního kontaktního emailu u ČLS JEP na adrese cle@cls.cz do 1. 5. 2023. Informace k volbám obdržíte s dostatečným předstihem emailem. Za Výbor SOT ČLS JEP Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. předseda SOT ČLS JEP MUDr. Tomáš Roháľ předseda volební komise SOT ČLS JEP