transplantace-organuVážení členové Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP,

rádi bychom Vás informovalaio právě vydané knize Transplantace orgánů v klinické praxi autorů Mariana Wohlfahrtová; Ondřej Viklický; Robert Lischke a kolektiv (nakladatelství Grada), která vyšla s výhradní podporou naší odborné společnosti SOT ČLS JEP.


Výsledky voleb do výboru a revizní komise SOT ČLS JEP na volební období 2023-2025

Ve dnech 12. 6. 2023 až 19. 6. 2023 proběhly elektronické volby do výboru a revizní komise SOT ČLS JEP. Volební komise byla ve složení: MUDr. Peter Ivák, Ph.D., MUDr. Tomáš Roháľ, MUDr. Monika Švorcová.

Ve volbách do výboru SOT ČLS JEP hlasovalo 108 členů a do revizní komise hlasovalo 93 členů z celkem 219 oprávněných voličů.

Do výboru SOT ČLS JEP pro období 2023-2025 byli dle počtu hlasů zvoleni:

1. Lischke Robert, prof., MUDr., Ph.D.
2. Hošková Lenka, MUDr., Ph.D.
3. Chlupáč Jaroslav, MUDr., Ph.D., FESSR
4. Viklický Ondřej, prof., MUDr., CSc.
5. Novotný Marek, MUDr.
6./7. Froněk Jiří, prof., MUDr., Ph.D., FRCS
6./7. Girman Peter, doc., MUDr., Ph.D.
8. Ročeň Milan, MUDr., Ph.D., MHA

Do revizní komise SOT ČLS JEP pro období 2023-2025 byli dle počtu hlasů zvoleni:

1. Kudla Michal, MUDr., Ph.D.
2. Koňařík Miroslav, MUDr., Ph.D.
3. Šimonek Jan, MUDr.

Články

  • Cena SOT ČLS JEP za nejlepší publikaci v r. 2022 a v r. 2023
    • Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážení členové SOT, výbor Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP vyhlašuje soutěž o ceny za nejlepší publikaci v oboru transplantační medicíny. Budou se udělovat 2 ceny, a to za práce publikované v roce 2022 a v roce 2023. O udělení ceny rozhodne výbor společnosti na základě kritérií, které naleznete na tomto odkazu.   Za Výbor SOT ČLS JEP Doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., předseda společnosti MUDr. Lenka Hošková, Ph.D., tajemník společnosti

  • Zemřel pan profesor MUDr. Ivan Vaněk, DrSc.
    •   Dne 8.12.2023 zemřel ve věku 81 let výborný cévní chirurg kardiochirurg transplantační chirurg, přednosta II. Chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie Všeobecné nemocnice a 1.LF UK v Praze, pan profesor MUDr. Ivan Vaněk, DrSc. Pan profesor Ivan Vaněk byl známý především jako chirurg, vědec inovátor, hledající nové věci, ale byl také lékař, pro kterého byl pacient vždy na prvním místě a výborný učitel, který vždy zdůrazňoval studentům a mladým lékařům „poslouchej pacienta on ti říká diagnózu“. Pan profesor se narodil 26.6.1942 v Praze. Na Fakultě všeobecného lékařství, dnešní 1.LF UK promoval v roce 1966. Po promoci nastoupil na chirurgickém oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem a pracoval…

  • Pozvánka na VIII. český transplantační kongres
    • Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych Vás jménem výboru České transplantační společnosti srdečně pozval na VIII. český transplantační kongres, který se bude konat 16.–17. října 2023 v Plzni. Kongres je etablovaným vědeckým setkáním a postgraduální vzdělávací akcí pro odborníky napříč řadou oborů v oblasti orgánových transplantací. Transplantační medicína zaznamenává významné pokroky, využívá moderní technologie v diagnostice a stále více směřuje k personalizaci léčby. Program kongresu bude zahrnovat velkou škálu aktuálních témat z různých oblastí jako je transplantační imunologie, diagnostika a léčba rejekce, problematika infekcí, chirurgické a urologické aspekty transplantací, velký prostor bude mít dárcovský program a zařazování do čekací listiny. Připravujeme také sekce transplantačních koordinátorů a sester, které se tradičně těší velkému…