transplantace-organuVážení členové Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP,

rádi bychom Vás informovalaio právě vydané knize Transplantace orgánů v klinické praxi autorů Mariana Wohlfahrtová; Ondřej Viklický; Robert Lischke a kolektiv (nakladatelství Grada), která vyšla s výhradní podporou naší odborné společnosti SOT ČLS JEP.


Výsledky voleb do výboru a revizní komise SOT ČLS JEP na volební období 2023-2025

Ve dnech 12. 6. 2023 až 19. 6. 2023 proběhly elektronické volby do výboru a revizní komise SOT ČLS JEP. Volební komise byla ve složení: MUDr. Peter Ivák, Ph.D., MUDr. Tomáš Roháľ, MUDr. Monika Švorcová.

Ve volbách do výboru SOT ČLS JEP hlasovalo 108 členů a do revizní komise hlasovalo 93 členů z celkem 219 oprávněných voličů.

Do výboru SOT ČLS JEP pro období 2023-2025 byli dle počtu hlasů zvoleni:

1. Lischke Robert, prof., MUDr., Ph.D.
2. Hošková Lenka, MUDr., Ph.D.
3. Chlupáč Jaroslav, MUDr., Ph.D., FESSR
4. Viklický Ondřej, prof., MUDr., CSc.
5. Novotný Marek, MUDr.
6./7. Froněk Jiří, prof., MUDr., Ph.D., FRCS
6./7. Girman Peter, doc., MUDr., Ph.D.
8. Ročeň Milan, MUDr., Ph.D., MHA

Do revizní komise SOT ČLS JEP pro období 2023-2025 byli dle počtu hlasů zvoleni:

1. Kudla Michal, MUDr., Ph.D.
2. Koňařík Miroslav, MUDr., Ph.D.
3. Šimonek Jan, MUDr.

Články

  • Informace o riziku závažných interakcí při současném podání Paxlovidu (nirmatrelvir/ritonavir) s imunosupresivy.
    • Informační dopis pro zdravotnické pracovníky 21. března 2024 Paxlovid (nirmatrelvir; ritonavir): připomenutí život ohrožujících až fatálních lékových interakcí s některými imunosupresivy, včetně takrolimu Vážená paní doktorko/vážený pane doktore, vážená paní magistro/vážený pane magistře, společnost Pfizer ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky by Vám ráda sdělila následující informace: Souhrn • Souběžné podávání přípravku Paxlovid s některými imunosupresivy s nízkým terapeutickým indexem, jako jsou například inhibitory kalcineurinu (cyklosporin, takrolimus) a inhibitory mTOR (everolimus, sirolimus), může mít za následek život ohrožující až fatální reakce v důsledku farmakokinetických interakcí. • Vzhledem k riziku závažných interakcí je možné souběžné podávání s těmito imunosupresivy zvážit, pouze za…

  • Cena SOT ČLS JEP za nejlepší publikaci v r. 2022 a v r. 2023
    • Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážení členové SOT, výbor Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP vyhlašuje soutěž o ceny za nejlepší publikaci v oboru transplantační medicíny. Budou se udělovat 2 ceny, a to za práce publikované v roce 2022 a v roce 2023. O udělení ceny rozhodne výbor společnosti na základě kritérií, které naleznete na tomto odkazu.   Za Výbor SOT ČLS JEP Doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., předseda společnosti MUDr. Lenka Hošková, Ph.D., tajemník společnosti