transplantace-organuVážení členové Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP,

rádi bychom Vás informovalaio právě vydané knize Transplantace orgánů v klinické praxi autorů Mariana Wohlfahrtová; Ondřej Viklický; Robert Lischke a kolektiv (nakladatelství Grada), která vyšla s výhradní podporou naší odborné společnosti SOT ČLS JEP.


Volby do výboru SOT ČLS JEP

Volby jsou jednokolové a proběhnou elektronickou formou od 12.6.2023 do 19.6.2023.

Na základě návrhů kandidátů sestavila volební komise kandidátní listinu do výboru a do revizní komise (viz níže).

Vzhledem k tomu, že aktuální 1. místopředseda výboru SOT ČLS JEP se automaticky stává pro příští volební období předsedou, není na kandidátce do výboru uvedena doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.

MUDr. Tomáš Roháľ
předseda volební komise

Listina do výboru:

Burkert Jan, MUDr., Ph.D.
Froněk Jiří, prof., MUDr., Ph.D., FRCS
Girman Peter, doc., MUDr., Ph.D.
Havlín Jan, MUDr., Ph.D.
Hošková Lenka, MUDr., Ph.D.
Chlupáč Jaroslav, MUDr., Ph.D., FESSR
Lischke Robert, prof., MUDr., Ph.D.
Netuka Ivan, prof., MUDr., Ph.D.
Novotný Marek, MUDr.
Pirk Jan, prof., MUDr., DrSc.
Ročeň Milan, MUDr., Ph.D., MHA
Trunečka Pavel, MUDr., CSc.
Viklický Ondřej, prof., MUDr., CSc.

Listina do revizní komise:

Chmelová Klára, MUDr., Ph.D.
Koňařík Miroslav, MUDr., Ph.D.
Kudla Michal, MUDr., Ph.D.
Šimonek Jan, MUDr.

Články