Mladí transplantologové


Základní informace
Ustavující setkání
Výbor pracovní skupiny
Akce Skupiny mladých transplantologů
Registrace
Volby
Základní informace

Mladi_transplantologove_baner_2022


Pracovní skupina mladých transplantologů vznikla jako pracovní skupina při Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP s cílem zlepšit možnosti profesionálního klinického a vědeckého růstu mladých lékařů a dalších pracovníků pracujících v oblasti transplantologie.


Podmínky členství

Členem Skupiny mladých transplantologů se mohou stát lékaři a další pracovníci v oblasti transplantační medicíny s řádným členstvím ve Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP. Horní věková hranice vstupu byla stanovena na 40 let.

Vyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby své členství potvrdili zde.


Cíle a plány Skupiny mladých transplantologů
 1. rozšíření možnosti postgraduálního vzdělávání v transplantologii
 • mezioborové postgraduální semináře k prohloubení vzdělání a osvojení nových trendů v transplantologii
 • 1x ročně Klub mladých transplantologů s prezentací zajímavých mezioborových kazuistik
 • Škola transplantační imunologie
 • možnost osobní komunikace s lídry v oboru – „Setkání transplantologů dneška a zítřka“
 • možnost podávat návrhy výboru SOT, oficiální zastoupení mladých transplantologů při jednání SOT
 • diskusní fórum na stránkách SOT
 1. propagace a podpora výzkumu mezi mladými transplantology
 • rozšířit možnosti mezioborové spolupráce v preklinickém a klinickém výzkumu
 • zvýšit aktivní účast mladých vědců v oboru transplantologie na národních a nadnárodních kongresech
 • organizace paralelních sekcí mladých transplantologů na kongresu SOT
 • cestovní granty na mezinárodní kongresy pro nejlepšího autora do 40 let s aktivní účasti
 • cena za nejlepší publikaci v oblasti transplantací pro autora do 40 let
 • semináře k podpoře vzdělávání PhD studentů
  • „Jak správně napsat článek do impaktovaného časopisu“
  • základy statistiky
  • umění přednášet, jak se zbavit trémy
  • „Jak napsat žádost o grant“ (ve spolupráci s grantovým oddělením IKEM)
 1. Jiné
 • organizační a finanční podpora výzkumných a klinických stáží v zahraničních transplantačních centrech
 • spolupráce s pracovní skupinou  ESOT Young Proffessionals in Transplantation (YPT) k podpoře komunikace mladých transplantologů, organizace společných setkání
 • seznámit mladé transplantology s možnosti Evropské zkoušky z transplantační medicíny,  finanční podpora s registračním příspěvkem
 • rozšířit výuku transplantační mediciny na lékařských fakultách s cílem obeznámit lékaře s indikacemi transplantací solidních orgánů, specifikami péče o transplantované pacienty, zatraktivnit obor mezi studenty medicíny