Mladí transplantologové


Základní informace
Ustavující setkání
Výbor pracovní skupiny
Akce Skupiny mladých transplantologů
Registrace
Volby
Výbor pracovní skupiny

Volby do výboru pracovní skupiny proběhly ve dnech 4–5. listopadu 2016.

 

Složení výboru Mladých transplantologů:
MUDr. Miroslav Koňařík – předseda výboru
MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D. – místopředsedkyně výboru
MUDr. Alena Koňaříková
MUDr. Marek Novotný
MUDr. Tomáš Marada, Ph.D.
MUDr. Štěpán Malý