Články

  • Informace o riziku závažných interakcí při současném podání Paxlovidu (nirmatrelvir/ritonavir) s imunosupresivy.
    • Informační dopis pro zdravotnické pracovníky 21. března 2024 Paxlovid (nirmatrelvir; ritonavir): připomenutí život ohrožujících až fatálních lékových interakcí s některými imunosupresivy, včetně takrolimu Vážená paní doktorko/vážený pane doktore, vážená paní magistro/vážený pane magistře, společnost Pfizer ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky by Vám ráda sdělila následující informace: Souhrn • Souběžné podávání přípravku Paxlovid s některými imunosupresivy s nízkým terapeutickým indexem, jako jsou například inhibitory kalcineurinu (cyklosporin, takrolimus) a inhibitory mTOR (everolimus, sirolimus), může mít za následek život ohrožující až fatální reakce v důsledku farmakokinetických interakcí. • Vzhledem k riziku závažných interakcí je možné souběžné podávání s těmito imunosupresivy zvážit, pouze za…

  • Cena SOT ČLS JEP za nejlepší publikaci v r. 2022 a v r. 2023
    • Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážení členové SOT, výbor Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP vyhlašuje soutěž o ceny za nejlepší publikaci v oboru transplantační medicíny. Budou se udělovat 2 ceny, a to za práce publikované v roce 2022 a v roce 2023. O udělení ceny rozhodne výbor společnosti na základě kritérií, které naleznete na tomto odkazu.   Za Výbor SOT ČLS JEP Doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., předseda společnosti MUDr. Lenka Hošková, Ph.D., tajemník společnosti