Články

  • Pozvánka na VIII. český transplantační kongres
    • Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych Vás jménem výboru České transplantační společnosti srdečně pozval na VIII. český transplantační kongres, který se bude konat 16.–17. října 2023 v Plzni. Kongres je etablovaným vědeckým setkáním a postgraduální vzdělávací akcí pro odborníky napříč řadou oborů v oblasti orgánových transplantací. Transplantační medicína zaznamenává významné pokroky, využívá moderní technologie v diagnostice a stále více směřuje k personalizaci léčby. Program kongresu bude zahrnovat velkou škálu aktuálních témat z různých oblastí jako je transplantační imunologie, diagnostika a léčba rejekce, problematika infekcí, chirurgické a urologické aspekty transplantací, velký prostor bude mít dárcovský program a zařazování do čekací listiny. Připravujeme také sekce transplantačních koordinátorů a sester, které se tradičně těší velkému…

  • Elektronické volby do výboru a revizní komise společnosti 2023 – 2025
    • Vážení členové SOT ČLS JEP, Výbor Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 31. 1. 2023 o konání elektronických voleb do výboru a revizní komise společnosti pro r. 2023 – 2025. Volby proběhnou elektronickou formou v červnu 2023. Prosíme o aktualizaci Vašich osobních údajů, Vašeho aktuálního kontaktního emailu u ČLS JEP na adrese cle@cls.cz do 1. 5. 2023. Informace k volbám obdržíte s dostatečným předstihem emailem. Za Výbor SOT ČLS JEP Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. předseda SOT ČLS JEP MUDr. Tomáš Roháľ předseda volební komise SOT ČLS JEP