Informační dopis pro zdravotnické pracovníky
21. března 2024

Paxlovid (nirmatrelvir; ritonavir): připomenutí život ohrožujících až fatálních lékových interakcí s některými imunosupresivy, včetně takrolimu

Vážená paní doktorko/vážený pane doktore, vážená paní magistro/vážený pane magistře, společnost Pfizer ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky by Vám ráda sdělila následující informace:

Souhrn

• Souběžné podávání přípravku Paxlovid s některými imunosupresivy s nízkým terapeutickým indexem, jako jsou například inhibitory kalcineurinu (cyklosporin, takrolimus) a inhibitory mTOR (everolimus, sirolimus), může mít za následek život ohrožující až fatální reakce v důsledku farmakokinetických interakcí.
• Vzhledem k riziku závažných interakcí je možné souběžné podávání s těmito imunosupresivy zvážit, pouze za předpokladu pravidelného sledování koncentrace imunosupresiv v séru.
• Sledování se má provádět nejenom během souběžného podávání s přípravkem Paxlovid, ale také po léčbě.
• Přípravek Paxlovid je kontraindikován u pacientů léčených přípravky s clearance vysoce závislou na CYP3A, u kterých zvýšené plazmatické koncentrace mohou vést k závažným nebo život ohrožujícím reakcím, včetně inhibitoru kalcineurinu, voklosporinu.
• Ke zvládnutí komplexních aspektů souběžného podávání je nutná konzultace v rámci multidisciplinárního týmu specialistů.
• Potenciální přínos léčby přípravkem Paxlovid se má pečlivě zvážit proti riziku závažných nežádoucích účinků v případě, že lékové interakce nebudou náležitě zvládnuty.

Více informací naleznete v PDF ZDE