Vážení kolegové,

chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši účast ve volbách do výboru Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP. Zvolený výbor a revizní komise udělají vše proto, aby se naše odborná společnost významným způsobem přičinila pro rozvoj transplantační medicíny v naší zemi. Jako svoje nejbližší priority si výbor stanovil vytvoření pracovních skupin a přípravu 1. kongresu SOT.
Jak jsme Vás již na ustavující valné hromadě informovali, domníváme se, že zapojení co největšího počtu transplantačních odborníků do činnosti SOT zatraktivní společnost pro členskou základnu a rovněž pomůže generovat nové tváře tak potřebné pro budoucnost české transplantační medicíny. Proto si Vás dovolujeme vyzvat k zaslání návrhu oblastí, témat a problémů, které považujete pro Váš obor za zásadní a které byste chtěli v pracovní skupině pomoci řešit. Výbor SOT na své nejbližší schůzi posoudí návrhy členské základy a ustanoví pracovní skupiny. Rovněž si Vás dovolujeme požádat o definování důležitých témat, které by měly být diskutována na 1. kongresu SOT ve dnech 29.3.-1.4. 2016 ve Špindlerově Mlýně. Váš názor je pro nás velmi důležitý a proto věříme, že nám odpoví co největší počet z Vás.
Vaše návrhy zasílejte na e-mailovou adresu michaela.prokopova@ikem.cz.
Dále si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Dárce orgánů, která proběhne v hotelu Barcelo v Praze ve dnech 7-8.10.2015. Program konference je k nalezení na webových stránkách naší společnosti www.sotcls.cz.

S díky za Vaší spolupráci na budování naší Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP.

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. MUDr. Pavel Trunečka, CSc.