Stanovisko výboru SOT ČLS JEP k recentní pandemii COVID-19_15.2.2021