SOT_WEB_SLIDER-1

Společnost Fileno ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Českou lékařskou komorou uspořádala ve dnech 18. – 19. června 2015 v Kongresovém centrum na Zámku ve Valticích odborné sympozium s názvem Česko-Slovenská Indukce. Odborným garantem akce byl prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Své příspěvky přednesli odborníci z České republiky a ze Slovenska ve třech tematických blocích zaměřených na oblast multiorgánové transplantace, indukční imunosuprese a indukční léčby. Cílem akce bylo sdílet své poznatky a zkušenosti s kolegy z obou zemí a v rámci diskuse přispět k rozšíření jejich poznatků. Vzhledem k úspěchu akce a velmi zajímavému programu se v tuto chvíli diskutuje o přípravě dalšího ročníku sympozia