Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vás jménem výboru České transplantační společnosti srdečně pozval na VIII. český transplantační kongres, který se bude konat 16.–17. října 2023 v Plzni. Kongres je etablovaným vědeckým setkáním a postgraduální vzdělávací akcí pro odborníky napříč řadou oborů v oblasti orgánových transplantací.

Transplantační medicína zaznamenává významné pokroky, využívá moderní technologie v diagnostice a stále více směřuje k personalizaci léčby. Program kongresu bude zahrnovat velkou škálu aktuálních témat z různých oblastí jako je transplantační imunologie, diagnostika a léčba rejekce, problematika infekcí, chirurgické a urologické aspekty transplantací, velký prostor bude mít dárcovský program a zařazování do čekací listiny. Připravujeme také sekce transplantačních koordinátorů a sester, které se tradičně těší velkému zájmu.

Vedle vyzvaných přednášek budou součástí programu i přihlášená sdělení. Abstrakty původních klinických nebo experimentálních vědeckých prací přijímáme do 31. srpna.

Nelze opomenout, že Český transplantační kongres je též důležitou společenskou událostí s možností neformálních setkání.

Věříme, že kongres naplní Vaše očekávání a těšíme se na setkání v Plzni!

Za výbor České transplantační společnosti
prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.