Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace s onemocněním COVID-19, se Transplantační kongres 2020 nebude konat v termínu 1.-4. dubna ve Špindlerově Mlýně.

Kongres se bude konat v náhradním termínu, který Vám bude, co nejdříve upřesněn.
O dalším vývoji budete informováni prostřednictvím emailu a stránek https://www.transplantkongres2020.cz/

prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.
předseda Společnosti pro orgánové
transplantace ČLS JEP

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
předseda České transplantační společnosti