Mladí transplantologové


Základní informace
Ustavující setkání
Výbor pracovní skupiny
Akce Skupiny mladých transplantologů
Registrace
Volby
Výbor pracovní skupiny

Volby do výboru pracovní skupiny proběhly elektronickou formou v průběhu září 2021.
Kompletní výsledková listina elektronických voleb k nahlédnutí.
Volba předsedy a místopředsedkyně výboru proběhla na ustavující schůzi výboru dne 8. 12. 2021.

 

Složení výboru Mladých transplantologů:
MUDr. Marek Novotný – předseda výboru
MUDr. Barbora Hagerf – místopředsedkyně výboru
PharmDr. Stanislav Gregor
MUDr. Miroslav Koňařík
MUDr. Ivan Zahrádka