Mladí transplantologové


Základní informace
Ustavující setkání
Výbor pracovní skupiny
Akce Skupiny mladých transplantologů
Registrace
Volby
Ustavující setkání

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP
Klinika nefrologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

 

Praha 14. dubna 2016

 

Žádost o schválení Skupiny mladých transplantologů při SOT ČLS JEP

 

Vážený pane profesore,

Přípravný výbor Skupiny mladých transplantologů se na Vás jako na předsedu SOT ČLS JEP obrací se žádosti o schválení pracovní skupiny mladých transplantologů.

Dne 1.4.2016 na 1. kongresu SOT ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně proběhla ustavující schůze Skupiny mladých transplantologů, které se zúčastnilo 25 potencionálních členů.  Na setkání jsme diskutovali pracovní náplň nové pracovní skupiny, která si dala za cíl zlepšit možnosti profesionálního klinického a vědeckého růstu mladých lékařů a dalších pracovníků v oblasti transplantační medicíny.

 

Účastnící ustavující schůze se shodli na plánovaných aktivitách pracovní skupiny:

 1. rozšíření možnosti postgraduálního vzdělávání v transplantologii
 • mezioborové postgraduální semináře k prohloubení vzdělání a osvojení nových trendů v transplantologii
 • 1x ročně Klub mladých transplantologů s prezentací zajímavých mezioborových kazuistik – plán 11/2016
 • možnost osobní komunikace s lídry v oboru – „Setkání transplantologů dneška a zítřka“
 • možnost podávat návrhy výboru SOT, oficiální zastoupení mladých transplantologů při jednání SOT
 • diskusní fórum na stránkách SOT (pro registrované členy)

 

 

 1. propagace a podpora výzkumu mezi mladými transplantology
 • rozšířit možnosti mezioborové spolupráce v preklinickém a klinickém výzkumu
 • zvýšit aktivní účast mladých vědců v oboru transplantologie na národních a nadnárodních kongresech
 • organizace paralelních sekcí mladých transplantologů na kongresu SOT
 • cestovní granty na mezinárodní kongresy pro nejlepšího autora do 40 let s aktivní účasti
 • cena za nejlepší publikaci v oblasti transplantací pro autora do 40 let
 • semináře k podpoře vzdělávání PhD studentů
  • jak správně napsat článek do impaktovaného časopisu
  • základy statistiky
  • umění přednášet, jak se zbavit trémy

–     jak napsat žádost o grant (ve spolupráci s grantovým oddělením IKEM)

 

 

 1. Jiné
 • organizační a finanční podpora výzkumných a klinických stáží v zahraničních transplantačních centrech
 • spolupráce s pracovní skupinou  ESOT Young Proffessionals in Transplantation (YPT) k podpoře komunikace mladých transplantologů, organizace společných setkání
 • seznámit mladé transplantology s možnosti Evropské zkoušky z transplantační medicíny,  finanční podpora 100 euro s registračním příspěvkem
 • rozšířit výuku transplantační mediciny na lékařských fakultách s cílem obeznámit lékaře s indikacemi transplantací solidních orgánů, specifikami péče o transplantované pacienty, zatraktivnit obor mezi studenty mediciny

 

Účastnici ustanovující schůze se usnesli na  podmínkách členství:

 • lékaři a další pracovníci v oblasti transplantační medicíny
 • řádné členství ve Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP dle stanov SOT ČLES JEP
 • věková hranice – do 40 let

 

V případě kladného stanoviska výboru SOT k založení pracovní skupiny jsou volby do výboru plánované na podzim 2016 dle platných stanov ČLS JEP.

 

Za přípravný výbor

MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD.
Klinika nefrologie, TC IKEM