Vážení členové SOT ČLS JEP,

Výbor Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 31. 1. 2023 o konání elektronických voleb do výboru a revizní komise společnosti pro r. 2023 – 2025. Volby proběhnou elektronickou formou v červnu 2023. Prosíme o aktualizaci Vašich osobních údajů, Vašeho aktuálního kontaktního emailu u ČLS JEP na adrese cle@cls.cz do 1. 5. 2023.

Informace k volbám obdržíte s dostatečným předstihem emailem.

Za Výbor SOT ČLS JEP

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
předseda SOT ČLS JEP

MUDr. Tomáš Roháľ
předseda volební komise SOT ČLS JEP