VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O CENU SPOLEČNOSTI PRO ORGÁNOVÉ TRANSPLANTACE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ
SPOLEČNOSTI J.E.P. ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI V OBLASTI TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNY.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

výbor Společnosti pro orgánové transplantace České lékařské společnosti J. E. Purkyně vyhlašuje
soutěž o cenu za nejlepší publikaci v oboru transplantační medicíny za rok 2018.

O udělení ceny rozhodne výbor společnosti na základě těchto kritérií: 

1. Členství autora v SOT ČLS JEP v roce 2018.
2. Věk autora do 40 let (v roce publikace).
3. Původní práce publikovaná v roce 2018.
4. První nebo seniorní autorství, sdílené první autorství.
5. V případě zahraniční spolupráce musí podstatná část práce oceněného autora vzniknout v ČR.
6. Nejvyšší IF, při stejném IF pak rozhoduje počet autorů.

Zájemci ucházející se o cenu za nejlepší publikaci nechť odešlou publikaci ve formátu pdf k rukám
Bc. Michaely Prokopové, email: mipp@ikem.cz do 30. 4. 2019.

Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 20.000 Kč a bude předána v průběhu 2. postgraduálního sympozia SOT ČLS JEP v Kroměříži ve dnech 22. – 24. 5. 2019.

Za Výbor SOT ČLS JEP

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
předseda společnosti

MUDr. Jan Burkert, Ph.D.
tajemník společnosti