Výbor Společnosti pro orgánové transplantace České lékařské společnosti J. E. Purkyně vyhlašuje
soutěž o cenu ve výši 20.000 kč za nejlepší publikaci za rok 2017. O udělení ceny rozhodne výbor na
dubnové schůzi na základě těchto kritérií:

1. Členství autora v SOT ČLS JEP v roce 2017.
2. Věk autora do 40 let (v roce publikace).
3. Původní práce publikovaná v roce 2017.
4. První nebo seniorní autorství, sdílené první autorství.
5. V případě zahraniční spolupráce musí podstatná část práce oceněného autora vzniknout v ČR.
6. Nejvyšší impakt faktor.
7. Přihlášení publikace do soutěže do 2. dubna 2018 elektronickou poštou na adresu tajemníka společnosti.

Výsledek bude vyhlášen v průběhu 2. kongresu SOT ČLS JEP.