Ve středu 23. srpna 2017 zemřel po delší nemoci ve věku 93 let prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc.

Celoživotně se zabýval cévní rekonstrukční chirurgií a kardiovaskulární chirurgií.

Po promoci v roce 1950 nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice v Lounech a po absolvování základní vojenské služby byl přijat do tehdejšího předchůdce Institutu klinické a experimentální medicíny – Ústavu klinické a experimentální chirurgie v Praze.

Velké zkušenosti, chirurgická zručnost, to vše doplněné poznatky ze studijních pobytů v zahraničí přispěly k tomu, že se profesor Hejnal stal mezinárodně uznávaným odborníkem.

Jeho vědecké práce se odrazily v řadě vědeckých cen, které mu byly uděleny u nás i v zahraničí. Byl autorem více než 250 publikací, přednesl více než 300 přednášek v ČR i zahraničí a je autorem dvou monografií.