Vážený pane předsedo,

dovolte, abych Vás informoval o Purkyňově nadačním fondu.

Fond byl založen v roce 2003 Českou lékařskou společností J. E. Purkyně s cílem dále rozšířit aktivity společnosti.

V loňském roce byla zvolena nová Správní rada a jeden z jejích prvních kroků bylo vymezení poslání nadačního fondu. Tím je podpora mladých lékařek a lékařů do 35 let, zejména na poli publikační činnosti.

Na nových webových stránkách nadačního fondu www. purkynuvfond.cz je již vyhlášen první projekt:

Cena za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2015

Prosím, informujte své členy o této možnosti, přihlášky lze zasílat do 31. května 2016. Cena je spojena s nadačním příspěvkem 15 000,-Kč.

Toto je samozřejmě jen začátek. Našim cílem je postupně vybudovat transparentní fond, který bude stabilně podporovat naše mladé kolegyně a kolegy.

Naše snažení nemůže plně uspět bez Vaší pomoci. Budeme velmi rádi za Vaši zpětnou vazbu a zároveň uvítáme konkrétní návrhy na další formy podpory, které by byly z Vašeho hlediska přínosné.

Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď a těším se na spolupráci.

 

S pozdravem,

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Předseda Správní rady Purkyňova nadačního fondu