5. ročník Setkání mladých transplantologů – Program

Program v PDF ke stažení

Pátek, 30. září

18.00–18.05
Úvodní slovo
M. Novotný

18.05–19.10
Blok kardiologie a kardiovaskulární chirurgie:
Předsedající: M. Koňařík, M. Podolcová

Má přínos hemodynamická monitorace u pacientů se srdečním selháním? (15 min + 5 min diskuse)
Martina Podolcová (Klinika kardiologie, IKEM)

Mechanické srdeční podpory – aneb jak se žije bez pulzu (15 min + 5 min diskuse)
Sandra Rečičárová (Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM)

KPR u pacientů s dlouhodobou mechanickou srdeční podporou (15 min + 5 min diskuse)
Ján Šoltés (Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM)

19.10–19.30
Coffee break

19.30–20.00
Podvečer aplikované vědy
Předsedající: M. Novotný, S. Gregor

Základy vědecké práce (25 minut + 5 minut diskuse)
Ivan Zahrádka (Klinika nefrologie, IKEM)

Sobota, 1. října

9.30–10.30
Infekce at al.
Předsedající: I. Zahrádka, B. Hagerf

SARS – CoV- 2 u nemocných po transplantaci ledviny (15 minut +5 minut diskuse)
Mária Magicová (Klinika nefrologie IKEM)

Vliv SARS- CoV- 2 na DSA u pacientů po transplantaci plic. (15 minut +5 minut diskuse)
Eliška Dvořáčková (Farmakologický ústav, 1. LFUK)

Nová antibiotika a antimykotika (15 minut +5 minut diskuse)
Jitka Kepertová (Klinická farmacie, IKEM)

10.30–11.00
Coffee break

11.00–12.30
Transplantační blok
Předsedající: L. Bajer, M. Magicová

Technologie vs. transplantace. (Novinky v technologiích pro nediabetology) (15 minut +5 minut diskuse)
Barbora Hagerf (Klinika diabetologie, IKEM)

Ex- vivo perfuze jater (15 minut +5 minut diskuse)
Marek Kysela (Klinika transplantační chirurgie, IKEM)

Rekurence imunitně podmíněných chorob po transplantaci jater. (15 minut +5 minut diskuse)
Lukáš Bajer (Klinika hepatogastroenterologie. IKEM)

Dokážeme rozpoznat rejekci? (15 minut +5 minut diskuse)
Marek Novotný (Klinika nefrologie, IKEM)

12.30
Uzavření kongresu