5. ročník Setkání mladých transplantologů – Program

Pátek, 30. září

18.00–18.05
Úvodní slovo
M. Koňařík

18.05–18.10
Vyhlášení výsledku voleb do výboru skupiny mladých transplantologů
M. Novotný

18.10–19.10
Blok kardiologie a kardiovaskulární chirurgie
Předsedající: M. Koňařík, J. Šoltés

18.10–18.30
GUIDE-HF: Má přínos hemodynamická monitorace u pacientů se srdečním selháním?
M. Kaščáková (Klinika kardiologie, IKEM)

18.30–18.50
KPR u pacientů s dlouhodobou mechanickou srdeční podporou
J. Šoltés (Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM)

18.50–19.10
Mechanické srdeční podpory – aneb jak se žije bez pulzu
S. Rečičárová, Z. Tučanová (Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM)

19.10–19.30
Přestávka na kávu

19.30–21.00
Podvečer aplikované vědy
Předsedající: M. Novotný, S. Gregor

19.30–20.00
Technologie vs. transplantace (novinky v technologiích pro nediabetology)
B. Hagerf, Z. Hladíková (Klinika diabetologie, IKEM)

20.00–20.30
Začátky vědecké práce – od myšlenky k cíli
P. Ivák (Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM)

20.30–21.00
Multivariantní analýza
D. Merta, M. Protuš (Klinika anesteziologie a resuscitace,
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IKEM)

Sobota, 1. října

9.30–10.30
Infekce et al.
Předsedající: M. Protuš, B. Hagerf

9.30–9.50
Humorální odpověď na SARS-CoV-2 u nemocných po transplantaci ledviny
M. Magicová (Klinika nefrologie IKEM)

9.50–10.10
Vliv SARS-CoV-2 na DSA u pacientů po transplantaci plic
A. Zajacová (3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol)

10.10–10.30
Nová antibiotika a antimykotika
I. Várady (Oddělení klinické farmacie a LIC, IKEM)

10.30–11.00
Přestávka na kávu

11.00–12.00
Transplantační blok
Předsedající: L. Bajer, M. Magicová

11.00–11.20
Ex-vivo perfuze jater
M. Kysela (Klinika transplantační chirurgie, IKEM)

11.20–11.40
Rekurence imunitně podmíněných chorob po transplantaci jater
L. Bajer (Klinika hepatogastroenterologie, IKEM)

11.40–12.00
Histologické změny odpovídající humorální rejekci u DSA negativních pacientů
M. Novotný (Klinika nefrologie, IKEM)

12.00
Ukončení programu