Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

výbor Společnosti pro orgánové transplantace České lékařské společnosti J. E. Purkyně vyhlašuje
soutěž o cenu za nejlepší publikaci v oboru transplantační medicíny za rok 2019.
O udělení ceny rozhodne výbor společnosti na základě těchto kritérií:

1. Členství autora v SOT ČLS JEP v roce 2019.
2. Věk autora do 40 let (v roce publikace).
3. Původní práce publikovaná v roce 2019.
4. První nebo seniorní autorství, sdílené první autorství.
5. V případě zahraniční spolupráce musí podstatná část práce oceněného autora vzniknout v ČR.
6. Nejvyšší IF, při stejném IF pak rozhoduje počet autorů.
Zájemci ucházející se o cenu za nejlepší publikaci nechť odešlou publikaci ve formátu pdf k rukám
Bc. Michaely Prokopové, email: mipp@ikem.cz do 1.3.2020.

Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 20.000 Kč a bude předána v průběhu Transplantačního
kongresu SOT ČLS JEP a ČTS ve Špindlerově Mlýně ve dnech 1.- 4. dubna 2020.

Za Výbor SOT ČLS JEP

Prof. MUDr. Robert Lischke,
Předseda společnosti

Ph.D. MUDr. Jan Burkert, Ph.D.,
Tajemník společnosti